De bouw

Ontwerpen

Een jaar voor het corso wordt er een thema voor het corso gekozen door de regiecommissie van de Stichting Bloemencorso. Aan de hand hiervan gaat de ontwerper van het buurtschap aan de slag.
Hij maakt een ontwerptekening dat binnen dit thema past. Met enkele anderen wordt er ook een maquette gemaakt van dit ontwerp. Op de ledenvergadering in maart wordt het ontwerp gepresenteerd.
Vervolgens gaat de bouwcommissie aan de hand van het ontwerp aan de slag met het maken van de constructie- en bouwtekeningen.

Tent zetten

Begin juni wordt gestart met het opbouwen van de tent op de bouwplaats aan de Narcislaan.
In een dag zetten we de tent overeind en een week later worden de zeilen er op aangebracht.
Als de tent gereed is kan het het onderstel van zijn opslagplaats opgehaald worden en in de tent worden geparkeerd.

Bouw van de wagen

De opbouw van de wagen begint met het maken van de constructie.
Deze wordt gebouwd met behulp van tekeningen die de bouwcommissie aan de hand van het ontwerp heeft gemaakt.
Dit is het grovere werk, hierbij moeten ijzerprofielen geslepen en gelast worden.
Als de constructie voor het grootste deel klaar is, kan begonnen worden met het aanbrengen van betonijzer.
Dit wordt gebogen in de juiste vorm aan de hand van bouwtekeningen, waarna het aan elkaar gelast wordt.
Sommige onderdelen worden los van de wagen gemaakt, andere grotere delen worden direct op de wagen geconstrueerd.

Wanneer een onderdeel gereed is, kan begonnen worden met het aanbrengen van karton. Dit is een creatief werkje dat echt door iedereen kan gebeuren, jong en oud.
Het karton wordt in stukken gesneden, op de juiste maat wordt een vorm uitgesneden, voorgevormd en met tape op het betonijzer geplakt.
Bij kleinere onderdelen met een fijnere vorm wordt ook wel gebruik gemaakt van papier maché. Hierbij wordt eerst gaas op het betonijzer aangebracht, waarna er enkele lagen kranten op worden geplakt.
Als de wagen geheel in het karton of papier staat, wordt er op de hele wagen nog een laag wit papier geplakt.
Hier worden dan door de ontwerper de verschillende kleuren die de wagen moet krijgen, op ingetekend. Een deel van de wagen wordt ook beschilderd om meer duidelijkheid te krijgen.

Figuratie

Een belangrijk onderdeel bij de wagen van buurtschap Oud Dommelen is de figuratie. Het maken van de kostuums voor deze figuranten gebeurd geheel door het buurtschap zelf.
De ontwerper van de wagen maakt tekeningen van de figuranten, waarna er door een groep dames de juiste stoffen worden gekocht.
De kostuums worden vervaardigd in een hoek van de bouwtent, waar zich het 'naai-atelier' bevindt.

Bloemen prikken

Tot slot worden de dahlia's op de wagen geprikt. Dit gebeurt vanaf vrijdagavond voor het corso.
Vele mensen uit de wijk komen dan naar de tent om hieraan mee te helpen. Een deel hiervan (meest kinderen) steekt de naalden in de bloemen, het andere deel prikt ze op de wagen.
Op zondagochtend is wagen dan helemaal klaar voor de optocht.
Eerst worden de zeilen eraf gehaald, waarna de wagen rond 8 uur de tent kan verlaten.

Afbreken

Op dinsdag na het corso wordt zowel de wagen als de tent afgebroken.
De wagen wordt gesloopt op het kloosterplein en tegelijkertijd breekt een andere groep de tent af en ruimt deze op in de container bij de bouwplaats.

Meehelpen

Je ziet: meehelpen bij Buurtschap Oud Dommelen kan op allerlei manieren; karton aanbrengen op de wagen, vormen buigen en lassen, papier plakken, kostuums naaien voor de figuranten of bloemen prikken.
Je bent altijd welkom om mee te helpen aan het tot stand komen van de corsowagen. Creatief bezig zijn met je handen in een gezellige, sociale omgeving waarbij je vele mensen uit de buurt kunt leren kennen.
Loop vanaf half juni gerust de tent aan de Narcislaan eens binnen!
Wij werken aan de wagen van maandag tot en met vrijdag in de avond en op zaterdag overdag.
Je bent nergens toe verplicht, betaalt geen contributie en kan komen en gaan wanneer je wilt, zodat je zelf je tijd kunt invullen.

 

 

Fotogalerie bouw