Historie

Het begin (1959)

In 1959 besloten de heren Theunissen en Van Hout om ook in Dommelen een corsowagen te bouwen en deel te nemen aan het bloemencorso in Valkenswaard, dat toen al 6 jaar bestond. De Katholieke Arbeiders Jeugd zette er de schouders onder en bouwde in de schuur (fietsenstalling) achter de kantine van de brouwerij de eerste wagen. Pas op de vrijdagavond voor het corso kon er met de bouw begonnen worden, omdat Jan v/d Heijden zijn platte kar niet eerder kon missen.
Op deze kar werd kabouter Piggelmee gebouwd. Piggelmee hield een bord vast met daarop de tekst: 'Wij wensen 14 huizen'. Dit was een actie om huizen gebouwd te krijgen in Dommelen. De Stichting Bloemencorso overwoog nog om de wagen niet mee te laten rijden, vanwege de slechte kwaliteit en de politiek getinte boodschap. Hij heeft toch meegedaan en behaalde een twaalfde prijs.

Ornamenten (jaren '60)

In 1960 kwam Gerard Sprengers bij de bouwploeg, een man die de daarop volgende 20 jaren veel werk zou verzetten voor het buurtschap. In dit jaar werd de Dommelse watermolen gebouwd.
Begin jaren 60 was het gebruikelijk om pas met de bouw van de wagen te beginnen op de vrijdagavond voor het bloemencorso. Men bouwde toen in de hal van de brouwerij en gebruikte enkel hout en karton. Vanaf 1961 ging de aan de Bergstraat wonende kunstenaar Rene Smeets de wagens van Dommelen ontwerpen. Dit heeft hij tot 1974 gedaan. Absoluut hoogtepunt in deze tijd was de wagen 'Morgenstond' uit 1965 die een eerste prijs behaalde. Deze wagen was een abstracte creatie van een haan. Na het corso stond hij nog een week lang trots tentoongesteld op een terreintje tegenover de brouwerij. De wagens van Rene Smeets vertoonden duidelijk zijn ornamentenkunst waarmee hij grote bekendheid verwierf.
Dommelen begon in 1967 met het gebruik van betonijzer. Het bouwen werd nu ingewikkelder, de platte kar bleef voortaan in de schuur en men bouwde voortaan op een speciaal onderstel. In 1968 werd nog een groot succes behaald: de wagen ' Vlinderdans' behaalde een tweede prijs.

Van Dommelen naar Oud Dommelen (jaren '70)

De sfeer en gezelligheld in de bouwploeg was altijd geweldig goed. In het begin van de jaren '70 werd zelfs een eigen muziekkapel opgericht. (lets wat zich in de jaren '90 zou herhalen met Oudolala).
leder jaar na het voltooien van het prikwerk ging men 's-nachts bij de familie Sprengers 'op de gebakken eier'.
In de jaren '70 groeide Dommelen snel. In 1973 werd dan ook een tweede buurtschap in Dommelen opgericht, buurtschap Kloosterakkers. Gevolg was dat de naam van buurtschap Dommelen in Oud Dommelen werd veranderd.
In 1975 werd de wagen 'Hans en Grietje' gebouwd, een huisje met een heks ervoor.
Het huisje werd op de wagen getimmerd, de heks werd in de smederij van de brouwerij gelast. Toen de heks echter op de wagen werd gezet, bleek deze eens zo groot als het deurtje van het huis!
Enkele jaren later, in 1978, werd de wagen 'Cultuurrevolutie' gebouwd met daarop de verschillende gemeentehuizen van Valkenswaard door de jaren heen.

Een frisse doorstart (jaren '80)

Tegen het einde van de jaren '70 daalde het bouwersaantal van het buurtschap door allerlei redenen en toen in 1980 de wagen 'Reigerdans' werd gebouwd was er nog maar weinig animo over. In 1981 kon men dan ook niet genoeg bouwers meer bij elkaar krijgen en werd er wel een ontwerp gemaakt, maar geen wagen gebouwd.
In november 1981 wist het stichtingsbestuur van het bloemencorso in Valkenswaard toch weer enkele nieuwe enthousiastelingen bij elkaar te brengen.
Poolse volksdanskunst 1984Er kwam een jonge bouwploeg vol nieuwe ideeën en werklust! Jos van Leeuwen werd voorzitter en met hulp van enkele bouwers uit de oude groep en van ontwerper Frans Vierstraete en Hans de Best werd in 1982 'Holle Bolle Gijs' gebouwd, die meteen een 7e prijs behaalde.

1984 was een bijzonder bouwjaar. In dat jaar kwam er een nieuw soort proefzeil op de tent. Het stormde en regende bijna de hele bouwperiode, waardoor het zeil het op vele plaatsen begaf. De wagen ('Poolse volksdanskunst') werd steeds nat en er moest met man en macht gewerkt worden om de toch wel grote wagen af te krijgen.
Ook de corsodag zelf verregende volledig, maar de Poolse Volksdanskunst won wel de derde prijs!

In 1985 begonnen de bouwplaatsperikelen. Oud Dommelen bouwde voor het eerst niet in de buurt van de brouwerij, maar bij het oude KPJ-gebouw aan Het Laar. In 1986 werd er op het Goudenrijderhof gebouwd, en in 1987 werd de huldige bouwplaats aan de Narcislaan gevonden. Dit was niet meteen een succes, want in dat jaar stond de tent nog maar nauwelijks, toen hij door een windhoos omver werd geblazen. Een andere tent werd geleend en opgebouwd en zo kon toch nog een wagen gebouwd worden. Begin 1988 werd tijdens de wintermaanden door enkele bouwers een nieuwe, degelijke tent gebouwd in een hal bij de MCB.

De bouwgroep groeide gestaag in de jaren '80 en er werden diverse derde en vierde prijzen behaald, meest met ontwerpen van Frans Vierstraete. In 1989 wist hij een drietal totaal verschillende ideeën van bouwers te verwerken tot een ontwerp. De wagen heette 'Het idee' en verbeeldde het werk van een ontwerper om het juiste idee te vinden.

Een nieuwe, vaste ontwerper en een nieuw evenement (jaren '90)

Een nieuwe, vaste ontwerper en een nieuw evenement (jaren '90)
Sinds 1991 is Robert Claassen de vaste ontwerper. Met de wagen 'The Sixties' werd meteen de derde prijs behaald. In 1993 echter kwam dan eindelijk waar zo lang naar was uitgekeken: met '3x3=9' werd de eerste prijs in de wacht gesleept. Het was een enorme wagen waarop 16 kinderliedjes uitgebeeld werden. Ook was er een prijsvraag aan verbonden, waarbij de kinderen in het publiek de liedjes moesten raden.
In 1993 werd het Kwalleballen voor het eerst georganiseerd door het buurtschap.
Wat begon als een onschuldige weddenschap met buurtschap Hazestraat, is uitgegroeid tot een van de wildste evenementen in Valkenswaard. leder jaar in april weten inmiddels duizenden mensen het Kwalcomplex aan de Venbergseweg te vinden.
Meer over dit evenement vindt je op www.kwalleballen.nl.
In 1994 ontstond er contact met de ondernemersvereniging van industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Zij vroegen het buurtschap om een grote 'poot' te bouwen voor
het openingsfestijn van de op- en afrit van de Poot van Metz. Er werd daarom een metershoge voet gebouwd, die tevens een welkome aanvulling op de kas van het buurtschap vormde.
1994 was ook het jaar waarin het bloemencorso startte met een thema.
Het eerste thema stond in het teken van de bevrijding en met de wagen 'De touwtjes in eigen handen hebben' werd een mooie tweede plaats behaald.
In 1995 droeg Jos van Leeuwen, na 13 mooie jaren, de voorzittershamer over aan Luc van Deuren.
Ontwerper Robert Claassen ging steeds vernieuwender te werk in zijn ontwerpen, wat resulteerde in nog meer hoge noteringen. In 1996 werd er met de wagen 'Guinness Book of Records' wederom een eerste prijs behaald. Intussen stuurde de Stichting Bloemencorso Valkenswaard steeds meer aan op vernieuwingen in het corso, zoals figuratie rondom de wagen. Oud Dommelen paste dit bijvoorbeeld toe met 3 groepen Amerikaanse toeristen bij de wagen in 1997 'Een reis om de wereld in 15 dagen, nu voor slechts f4999,-'.
In 1998 werden figuratie, muziek en beweging volledig geïntegreerd in het ontwerp van 'Spelen der Wijs'; een nieuwe eerste prijs was het mooie resultaat.
Ook in 1999 en 2000 werden er een ware spektakelstukken op de weg gezet van zang, beweging en figuratie. Hoge noteringen waren er dan ook met 'Summer of Love' en 'Kunst der Fuge'.
In juni 1999 werd het 40-jarig bestaan van het buurtschap gevierd met een grandioos feest met optredens in de bouwtent.

Sponsoring en gedurfde ontwerpen (jaren 2000)

In 2001 waren er enkele technische problemen met de wagen 'Chez Robert', waardoor slechts eenmaal het parcours rond gereden kon worden. De wagen was er echter niet minder indukwekkend door; over geen enkele wagen werd zoveel gesproken…
Na het corso van 2001 nam Walter Gelten het voorzitterschap over van Luc van Deuren.
Een spetterende wagen werd er gebouwd in 2003: 'Let's Dance' met zo'n 30 swingende figuranten op de wagen.
De wagens werden, mede door de toevoeging van figuranten, in de loop der jaren steeds duurder om te bouwen. Daarom werd in 2004, naast het Kwalleballen, een nieuwe inkomstenbron gevonden in de vorm van sponsoring.
Er kwamen spandoeken aan de bouwtent en er werd een infoboekje (wijkboekje) gemaakt en verspreid in de wijk. In 2004 zocht vaste ontwerper Robert Claassen toenadering tot onze vroegere ontwerper Frans Vierstraete om met hem samen een wagen te ontwerpen.
Deze samenwerking tussen twee uiteenlopende ontwerpers was meteen zeer succesvol. De wagen 'Pigmania' behaalde een verdienstelijke tweede prijs en de theaterprijs.
Na een tweede prijs in 2004 werd er in 2005 een eerste prijs behaald met de wagen 'Luctor et emergo' (ik worstel en kom boven). Deze wagen in het thema 'Denkend aan water' verbeeldde de strijd tegen het water op een figuratieve wijze. De wagen bevatte veel beweging en op en rond de wagen bevonden zich 25 figuranten.
Opnieuw leverde Oud Dommelen een sterke bijdrage aan het Valkenswaardse bloemencorso!
In de jaren daarna bleef het buurtschap voortdurend aanwezig in de top van het corso. Voor een niet onbelangrijk deel was dit te wijten aan de sterke figuratie op en rondom de wagen, die met het jaar professioneler wordt. Een grote groep mensen houdt zich hier dan ook maandenlang mee bezig.
De wagens van Oud Dommelen kenmerken zich in de laatste jaren door creativiteit en originaliteit, waarbij de figuratie met ieder jaar weer live-muziek een belangrijke toegevoegde waarde heeft.
In 2009 bestaat Buurtschap Oud Dommelen 50 jaar en dit werd uitgebreid gevierd met een feestdag met een kindermiddag, reünie en feestavond bij Café Oranjeboom. Het jubileumjaar werd bekroond met een tweede prijs tijdens het corso, op slechts twee punten verschil met de winnaar.

Veranderingen en verhuizing bouwplaats (2011 - 2014)

In 2011 werd opnieuw een tweede prijs behaald, nu op slechts één punt verschil met de eerste.
In dit jaar werd ook het beheer over het bloemenveld door de Stichting Bloemencorso overgedragen aan de buurtschappen. Oud Dommelen heeft sindsdien samen met enkele andere buurtschappen een perceel aan de Keersopperweg in Dommelen.

In genoemde jaren bleek de jeugd de weg naar de bouwplaats goed te vinden. Een topjaar van verjonging werd 2014: vele jonge lassers, nieuwe leden in commissies, jonge figuranten en de gemiddelde leeftijd van kartonners ging ook omlaag. Er werd vaak gesproken over het buurtschap “Jong Dommelen”. Gelukkig bleven de oudere bouwers ook actief en iedereen kon zeer tevreden zijn met de 6e plaats van de wagen Dag..Dag; een prachtig resultaat van de jonge bouwploeg.
2014 was ook het jaar dat ontwerper Robert Claassen afscheid nam als ontwerper en deze taak overdroeg aan ontwerper Jolijn Schoofs. Robert blijft actief als bouwer in ons buurtschap. Het gemeenschappelijke veld werd na het corso 2014 verlaten en we kregen een eigen veld aan de Westerhovenseweg “35”. Onder leiding van ‘veldheer’ Marco werden de voorbereidingen voor het nieuwe veld ingezet. Een veld dichter bij de tent in de eigen wijk. Inmiddels was de redactie van de corsoperikelen aangevuld en verscheen het blad viermaal per jaar in een dikkere oplage met de nodige serieuze artikelen maar ook de traditionele ongein en humor.
De bouwplaats verschoof een 300 meter om plaats te maken voor een rij huizen aan de Crocuslaan. In een fijne samenwerking met de gemeente werd de klus geklaard.
Het bestuur verandert ook haar structuur en er wordt voor een klein bestuur (4 personen) gekozen met een achterban van commissies en werkgroepen. Door de verhuizing namen we ook afscheid van de materialencontainer en werd alles keurig opgeborgen in een nieuwe oplegger en trailer. Een heuse keuken, materiaalrekken, geordende opslag … het waren elementen die voorheen als een droom, utopie gezien werden in Oud Dommelen maar nu verwezenlijkt werden. Ook de speciale acties namen weer hun plek in het buurtschap in. “Couture Coupure” en de “Kaskraker” werden een extra bron van inkomsten die meer dan welkom was want de bouw van de wagen wordt elk jaar duurder. Gelukkig blijven vele sponsoren het buurtschap trouw. Het wijkboekje werd dit jaar in een oplage van 2.000 stuks gedrukt en met trots kan het buurtschap melden dat alles in eigen beheer gedaan wordt.

Jong en oud bouwt. Wijk Lage Heide zorgt voor aanwas (2015 - 2018)

In enkele commissies werd de gemiddelde leeftijd lager door de aanwezigheid van veel jonge bouwers. Bouwcommissie en figurantencommissie zijn hiervan mooie voorbeelden. Steeds meer groeit het besef dat een corsowagen bouwen veel meer is dan een corsowagen bouwen. Een nieuw sponsorplan en enthousiaste commissieleden zorgen er voor dat diverse nieuwe sponsoren en adverteerders Oud Dommelen ondersteunen met €’s en sponsoring in natura. Op het veld zijn leden ook vaker aanwezig maar blijft de grote inzet van een (te) klein groepje hier onontbeerlijk. Ook de activiteitencommissie laat van zich horen met enkele bijzondere activiteiten voor jong en oud waarbij de “loop naar de pomp-quiz” wel een hoogtepuntje was. De figurantencommissie gaat in 2015 de grootste uitdaging aan: 43 figuranten, ontelbare kranten werden gevouwen, gescheurd, geniet, beplakt en bevestigd. Schitterende aanvulling op een mooi ontwerp of zoals de jury meldt: “Het was een ware parade van bootjes, die echt door de straten leken te varen. Met zijn humor, 
uitbundigheid, subtiele vormgeving en kinderlijke eenvoud wist Oud Dommelen de harten van 
veel mensen te veroveren. En ook die van de jury, getuige een verdiende tweede plaats”.  Opvallend dit jaar was de grote opkomst van prikkers en voorstekers op de zaterdag. Enkele acties werken erg goed en ’s avonds werden diverse prijzen verloot. Het was een drukte van belang in de tent. Vele mensen uit Lage Heide hebben de tent inmiddels ook ontdekt en er kwamen ook enkele leden in de leeftijdscategorie 25 – 40 de bouwploeg versterken; een welkom aanvulling voor het buurtschap. Er wordt gewerkt met het ontwerpersduo Jolijn en Ted. Onder de titel “Oud Nieuws” varen we mee in de parade ……. Het publiek is enthousiast en het buurtschap niet minder.

In 2016 gaat Oud Dommelen verder op de weg, die ingeslagen  is: verjonging in commissies, buurt meer betrekken bij het buurtschap met vooral oog voor de nieuwe wijken in het buurtschap. Dit jaar brengen we in het buurtschap een flyer rond, die bezorgd wordt voor de bouwperiode. Hiermee worden ook de bewoners van de nieuwe wijken geïnformeerd. Niet alleen over de bouw van de wagen maar ook over enkele bijzondere activiteiten van het buurtschap in de bouwperiode. Een heuse vossenjacht en een letterspeurtocht zorgen er voor dat nieuwelingen in de wijk in contact komen met het buurtschap. Inmiddels wappert op de doorgaande weg Bergstraat/Westerhovenseweg al menige buurtschapsvlag. Het wijkboekje brengt alle inwoners van het buurtschap op de hoogte van de organisatie van het buurtschap. Inmiddels heeft m.n. de jeugd aangegeven een grotere bouwuitdaging te willen. Deze krijgen ze voorgeschoteld in de vorm van een ontwerp van Jolijn en Ted: twee wagens met de titel: “Slotakkoord”. Bij het bedenken van de naam wist het buurtschap al dat men als laatste in de parade zou rijden en krijgt het publiek een prachtig slot van de parade met muziek en theater op en rondom de wagen. Een derde plaats als resultaat maar het grootste resultaat was voor ons de binding met het publiek.  Het buurtschap blijft werken aan de verbetering van de eigen organisatie: de draaiboeken voor de commissies worden meer en meer gevuld en de commissies worden aangevuld. Een nieuwe penningmeester zorgt er voor dat we binnen een begroting leren werken. Het buurtschap wordt meer en meer gedragen door een grotere groep enthousiastelingen; toekomst lijkt gewaarborgd en blijven we alert op vernieuwingen en verbeteringen.

2017: In het thema: ‘65 jaar Efteling in Bloemen’ kozen de ontwerpers Jolijn en Ted van ons buurtschap voor “de Vliegende Hollander’ en uiteraard  werd daar een eigen, originele interpretatie aan gegeven. Geen boot die via een duizeling wekkende loop gelanceerd werd op een plas water maar een Hollandse Leeuw die brullend en verwoestend uit de golven verrees hoewel menige toeschouwer direct gevangen werd door de mooie, sprekende ogen van de leeuw. Een sloep kon nog ontsnappen aan de klauwen van de “Vliegende Hollander” en de bemanning vocht voor hun leven. In de golven dreven nog drie drenkelingen; zich vasthoudend aan de staart van de leeuw. Voor hun leven werd gevreesd. Opvallend aan de wagen was het prachtige kleurgebruik van zowel de leeuw als de verwoestende golven. In de sloep zong een lid van de bemanning live haar lied en haar stem creëerde de mystiek die al jaren en jaren hangt rondom deze legende:  dolen zij nog steeds rond in een sloep, vluchtend de ‘Vliegende Hollander”? Oud Dommelen bewees wederom dat muziek, theater en een prachtige wagen een totaal plaatje maakt in de parade waardoor het publiek wederom de grote winnaar werd van een kleurrijk bloemencorso 2017. En het werd al eerder vermeld in de deze geschiedschrijving; de gemiddelde leeftijd van het buurtschap zakt; veel jeugd bezoekt de tent en werkt mee aan een eigen jeugdwagen terwijl de oudere bouwers ook hun aandeel aan de wagen blijven leveren. De sponsorcommissie en commissie PR maken weer een prachtig wijkboekje zodat het totale buurtschap geïnformeerd wordt over het reilen en zeilen in een buurtschap. De jeugd zoekt ook de uitdaging in het leveren van een bijdrage aan de grote wagen en menigeen volgt een lascursus in de tent en worden de beginselen van kartonnen en papier maché plakken bijgebracht. Het wordt toch eens tijd om serieus over de naam van het buurtschap Oud Dommelen na te denken.

In 2018 bouwt Oud Dommelen, weer naar een ontwerp van Ted van Hout en Jolijn Schoofs, de wagen Risk. De bouwcommissie was direct enthousiast over het ontwerp maar wilde de lat hoger leggen. Twee paarden werden vier paarden en een prachtige, open wereldbol in de kleuren van het spel Risk maakten het totaal ontwerp tot een imposant gebeuren. Traditioneel kozen de ontwerpers weer voor een grote groep figuranten. De figuratiecommissie – ook een grote uitdaging nooit uit de weg gaand – verfde zo’n 35 uniformen in de kleuren paars en geel waarbij de kolbakken/hoofddeksels en schoenen ook in kleur gezet werden. Verrassend was dat ook de figuranten in de kleuren geel of paars “gespoten’ werden. Een legerfanfare vergezelde het leger waarbij de grote kanonnen hun vernietigende werk konden doen. In dit jaar werd weer meer en meer een appèl gedaan op de vaardigheden van de bouwcommissie in de digitale wereld. De totale wagen werd gevangen in vele precisie maten op de laptop. Men had gekozen om de paarden op te bouwen uit honderden driehoeken waardoor de anatomie van de paarden prachtig en strijdvaardig tot uiting kwam. Een jeugdgroep maakte ook zelf een ontwerp voor een wagen en enthousiast deed de jeugdploeg mee aan de jeugdparade op de 2e zondag in september met de wagen: “In Holland staat een huis”. Vele jeugdleden droegen tevens hun steentje bij aan de grote wagen en de toekomst van Oud Dommelen lijkt gewaarborgd. Op de zaterdag voor het bloemencorsozondag was het een drukte van belang in de tent; vele mensen uit de buurt en wijde omgeving droegen hun steentje bij aan de wagen. Vele handen maken licht werk wordt in Oud Dommelen in de praktijk gebracht. Vermeldingswaard is ook te benoemen de inzegening van de wagen door diaken Bas Leijtens, gezegend en wel trok de wagen “Risk” naar Valkenswaard, vergezeld door een drone zodat ook deze techniek zijn intrede deed in het buurtschap.

Jong en oud bouwt. Wijk Lage Heide zorgt voor aanwas (2019 - 2021)

Het jubileumjaar 2019: Je ontkomt er niet aan om een stukje geschiedschrijving 1959 – 2019 te doen; 60 wagens waarbij helaas gemeld moet worden dat Oud Dommelen geen wagen leverde in het jaar 1981. Een overzicht geeft aan dat met dit buurtschap rekening gehouden mag worden. Tweeëntwintig wagens in dit overzicht in de TOP 3 van het bloemencorso; waarbij 5 x een eerste en 10 x een tweede prijs behaald werd. De PR commissie start in december 2018 met de realisatie van een jubileummagazine; een magazine wat naast de geschiedenis ook aandacht heeft voor de toekomst van dit dynamische buurtschap.

Deze dynamiek kwam tot uiting in de wagen van 2019: “Feest in de brouwerij”: Oud Dommelen viert feest en daarbij hoort in Dommelen een biertje. Een Dommels biertje. Oud Dommelen bouwt dit jaar vol trots: Dommelsch! De brouwerij bestaat 275 jaar, een bruisend feest, 275 jaar geschiedenis en klaar voor de toekomst. Buurtschap Oud Dommelen begon precies 60 jaar geleden te bouwen bij de brouwerij. Een dubbel jubileum! Plop de biertjes maar open; wij zeggen: Proost! Een jubileumwerkgroep zorgt voor een prachtig jubileummagazine (zie www.ouddommelen.nl> activiteiten > wijkboekje) en een kindermiddag met spelletjes en veel water want het is erg heet. ’s Avonds is het nog warm rondom de tent aan de Narcislaan en men laat op het jubileumfeest het biertje heerlijk smaken. Vele buurtbewoners en collega-corso buurtschappen bezoeken het feest; gezelligheid ten top en op naar het volgende jubileumjaar. Oud Dommelen neemt met drie wagens, waaronder de authentieke Dommelsche paardenwagen met biervaten, deel aan de dahliaparade in september. De wagen: “Leven in de brouwerij” mag de dahliaparade sluiten en wat is er niet mooier dan eindigen met een geweldig feest. Live muziek op de wagen, authentieke logo’s van DB, een biervat wat open spettert en de klanken, het gezang en de leut komen je tegemoet. Tientallen figuranten zijn Dommelsch verkleed; de figuratiecommissie heeft uitgepakt met bierdopjes, foam, stof en viltjes. Het wordt één groot feest: Oud Dommelen heeft de jubilea van brouwerij en buurtschap goed herdacht en gevierd. Voor de parade trok de jeugdstoet en de jeugdgroep van Oud Dommelen trok met een heuse trein de aandacht met het motto: “Jeugdgroep Oud Dommelen gaat als een trein”; diverse jeugdleden bouwen naast de eigen wagen ook mee aan de grote wagen en leveren hun aandeel aan: “Leven in de brouwerij”. De jeugd staat klaar in Oud Dommelen en zo wordt er gewerkt aan verjonging en een mooie toekomst.

2020: Covid 19 laat zijn sporen na. Maatregelen, afstand van elkaar, weinig ontmoetingen, geen nabijheid. Het corso Valkenswaard besluit om geen parade te houden in 2020. Buurtschap Oud Dommelen tracht de binding met de leden te behouden met allerlei online activiteiten. Kort voor de 2e zondag in september wordt besloten om een klein corso-evenement te organiseren op de Markt in Valkenswaard met dahlia-objecten, welke door de buurtschappen en bouwgroep gemaakt zijn. Oud Dommelen eert het eigen dorp met een tableau waarop de dorpspomp, muurtekening van René Smeets, de schoorsteen van de Dommelsche Brouwerij en de heilige Sint Martinus in dahlia’s geprikt worden. De laatste inclusief een heus mondkapje. De knollen gingen in april de grond in maar waren minder in aantal dan in het vorige jaar. We hadden immers minder bloemen nodig en waarom nieuwe knollen kopen daar er grote onzekerheid bleef heersen over de toekomst van evenementen in Nederland; zo ook dus het corso Valkenswaard. In oktober werden de knollen weer gerooid en opgeslagen met de hoop op een bloemrijk, kleurrijk 2021. De maatregelen Covid 19 namen echter toe; de online activiteiten werden uitgebreid en kwam er onzekerheid over de toekomst van het corso; wat is mogelijk in 2021? De toekomst zal het ons leren.

 

 


 


Foto's